Tüp Bebek Nedir? Tüp Bebek Tedavisi Nasıl Gerçekleştirilir?

Tüp bebek tedavisi doğal yollarla bebek sahibi olamayan çiftler için geliştirilmiş, başarı oranları çok yüksek olan tedavi yöntemidir. Bu yöntemde çiftler dilerlerse yumurta donasyonu veya sperm donasyonu tercih edebilecekleri gibi embriyo donasyonundan da faydalanabilirler. Bu donasyon türlerine sırasıyla kadının yumurtasının yeterli olmaması, erkeğin sperminin yeterli olmaması veya her ikisinin de üreme bileşenlerinin yeterli olmaması durumlarında başvurulduğunu söyleyebiliriz. Bazı durumlarda çiftlerin bebek sahibi olmaları için herhangi bir donasyona ihtiyaçları da olmayabilir. Bu gibi durumlarda uygulanan tüp bebek tedavisi Türkiye’de uygulanabilirken, donasyonun ihtiyaç duyulduğu tüp bebek tedavilerinde Kıbrıs ve Gürcistan gibi ülkeler tercih edilmektedir.

Tüp bebek tedavisi nasıl gerçekleştirilir?

Kıbrıs’ta yaygın bir şekilde olarak uygulanan tüp bebek tedavisi, birkaç hafta süre ile tamamlanabilmektedir. Bu noktada tedavinin nerede gerçekleştirileceğinin payının olduğunu söyleyebiliriz. Tüp bebek tedavisi uygulanırken donasyon kullanılıp kullanılmayacağının da tüp bebek tedavisinin süresine etkidiğini söylemek mümkün. Aşağıda tüp bebek sürecinde uygulanan adımları sıraladık:

Tüp bebek tedavisinde yumurtanın elde edilmesi. Eğer anne adayı tüp bebek tedavisinde kendi yumurtasını kullanacaksa bu durumda anneye ilk olarak hormon tedavisine başlanır. Bu adımın uygulanmasının nedeni anne adayında ovülasyon süreçlerini kontrol almaktır. Hormon tedavisinin uygulanmaması durumunda vücudun tüp bebek yöntemi ile döllenmiş yumurtayı kabul etmemesi ve sürecin gereksiz şekilde uzatılması söz konusudur. Gerek maddi gerek manevi nedenlerden dolayı hormon tedavisi yöntemi ile ovülasyon sürecinin kontrol altına alınması bu nedenle önemlidir. Ovülasyon durumunu kontrol altına almak için uygulanan adımlar bulunur bu adımları şu şekildedir:

  • Bu adımda amacın yumurta üretimini mümkün olduğunca arttırmak olduğunu söyleyebiliriz. Kadınlara bu adımda 10 günlük süre zarfında verilen ilaçlar ovülasyon sürecini kontrol altına alır. Sonrasında evde de uygulanabilecek hormon enjeksiyonu ile yumurtaların alınmadan önce mümkün olduğu kadar geliştirilmesi sağlanır. İlk haftanın bitmesinin ardından, hekiminiz ultrason görüntüleri sayesinde osterojen seviyenize ve yumurtaların gelişme sürecine bakacaktır.

  • İkinci haftada ise yumurtaların gelişim seviyesine göre kullanılan ilaçların dozajları arttırılabilir veya azaltılabilir. Yumurtaların istenilen noktaya kadar gelişmesinin ardındansa özel iğneler yardımıyla yumurtalar anneden alınır ve bu sayede tüp bebek süreci için ihtiyaç duyulan yumurtalar geliştirilmiş ve döllenmeye hazır hale gelmiş olurlar.

Süreç boyunca ağrıları olan anne adaylarına ağrıyı dindirici ağrı kesicilerin verilmesi söz konusudur. Tüp bebek sürecinin bu adımında oluşan ağrıların geçici ağrılar olduğunu söyleyebiliriz.

Tüp bebekte spermlerin elde edilmesi. Tüp bebek sürecinin ikinci aşaması erkekten spermlerin toplanması aşamasıdır. Eğer erkekten normal yollarla sperm alınamıyorsa ve erkeğin spermleri dölleme işlemi için uygun spermlerse, testisler içerisinde iğne yoluyla spermlerin alınması söz konusudur. Eğer erkeğin spermleri dölleme için uygun değilse bu durumda donör sperm tüp bebek sürecinde tercih edilebilir.

Tüp bebek sürecinde dölleme ve embriyo aktarımı. Bu işlem günümüzde yumurta ve spermlerin bir petri kabının içine koyulması yoluyla gerçekleştirilir. Yumurta ve sperm 48 saat ila 120 saat arasında bir süreyle petri kabı içerisinde bekletilirler. Bu süre zarfından spermler yumurtaları döllerler ve ana rahmine yerleştirilmek üzere embriyolar hazır hale gelir. Yumurtalardan tümü anneye transfer edilmez diğer embriyoların tercihe bağlı olarak saklanması da mümkündür.

Tüp bebekte doğum aşaması. Tüp bebek sürecinin son aşaması doğum aşamasıdır. Doğal yollarla bebek sahibi olamayan çiftler, tüp bebek yoluyla hayallerine kavuşabilirler. Çiftler dilerlerse bebek sahibi olma süreçlerini donör yoluyla da gerçekleştirebilirler. Tüp bebek sürecinin hamile kalma aşamasından sonrası standart hamilelik süreçleri ile aynıdır.

Faydalanılan Siteler

cyprustupbebek.com

This entry was posted in Üreme and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *