Yapı Denetim Mevzuatı Nedir?

Yapı denetim mevzuatı bir yönetmelik olarak 2000 yılında alınmış bir karardır. Bu karara bağlı olarak, çeşitli yapıların daha güvenilir olmasına yönelik adımlar yapılmalıdır. Ülkemizde yaşanan ve oldukça kötü sonuçlar ortaya çıkaran 99 depreminden sonra böyle bir kanunun ortaya çıkarılması sağlanmıştır. Bununla birlikte binaların can sağlığını tehdit etmeyecek ve zarara uğratmayacak şekilde denetlenmesi öngörülmüştür.

Özellikle binaların durumunun bu şekilde oluşmasından sonra yapılarda pek çok mimari hataların olduğu bulunmuştur. Gerek büyük depremler, gerekse orta çaplı depremler sırasında bu binaların hasar alması mümkün olduğu ortaya çıkmıştır. Bu şekilde pek çok can ve mal kaybının ortaya çıkacağı söylenirken, bu durum yeni kanunların oluşmasına zemin hazırlamıştır. Bu yüzden yapı denetim mevzuatı oluşturulmuş ve yapıların bu yönetmeliğe göre yapılmasına karar verilmiştir. 99 depremi 18 binden fazla can kaybına neden olurken, 49 bine yakın kişinin ağır şekilde yaralanmasına neden olmuştur. 376 bin konuttan fazlası da bu deprem sonrası hasar görmüştür. Durumun bu kadar ağır olması ise, yapıların ne denli güvensiz olduğunu ortaya çıkarmıştır. Daha çok yaşanan can kayıplarının nedeni binalardan kaynaklı olduğu ortaya çıkınca, hükümet böyle bir değişikliğe gitmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu gelişmelere göre 2000 yılında ilgili kararnameyi resmi gazetede yayımlamıştır. 10 Nisan 2000 yılında yayınlanan bu yürütmelik gereğince, yapı denetimi yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmenliğinin içerdiği bilgiler ise tamamen geleceğe yönelik oluşacak olan can ve mal kayıplarının önlenmesine yönelikti. Bu şekilde ilgili yapıların standart kalite şartlarına uygun olarak esasları taşıması gerektiği bildiriyordu. Bu şekilde projeler bu düzeyde düzenlenecek ve kalite standartlarını sağlamak zorundadır.

yapı denetleme işi

Yapıların denetimi ise bakanlık tarafından sağlanan denetçiler ile yapılmaktadır. Bu denetçiler arasında, inşaat mühendislerini, makine mühendislerini, mimarları görmek mümkündür. Bunun yanında kontrol mühendisleri de yapının gerekli standartlara uyup uymadığının kontrollerini sağlarlar.

Yapı denetimi kapsamı alanında 19 il bulunur. Türkiye’nin pilot illeri olarak görülen bu iller, deprem bölgeleri arasında sayılan önemli bölgelerdendir. Bu iller arasında; İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Yalova, Gaziantep, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli gibi deprem riski içeren bölgeler bulunur. Kanun kararınca denetçiler, belediye ve mücavir alan olarak sayılan yerlerin kapsamındaki bütün yapılar üzerinde denetim yapar.

Bu denetçiler ilgili yapıları inceleyerek, yapı üzerinde gerekliliklerin tespitini yapar. Eksiklikler hakkında yetkilileri bilgilendirir. Bu şekilde mevzuatta belirlenen zaman içinde bunların yerine getirilmesi gerekecektir. Yapı inşaatının bitirilmesinden sonrada bu denetçiler, yapının bitirme tutanağı için inceleme başlatırlar. Bu şekilde son eksiklikler tamamlanarak, yapıların kanunlarca belirtilen bir yapı olması sağlanacaktır.

Yapı denetim mevzuatının ortaya çıkış süreci bu şekilde tamamlanmaktadır. Genel olarak amacı ise yapıların daha yaşanılabilir yerlere getirilmesidir. Günümüzde pek çok doğal afetin oluşumundan sonra, yapılarda yıkımlar ve büyük hasarlar meydana gelebiliyor. Bu ise genellikle binaların durumundan dolayı ortaya çıkabiliyor. İşte bu yıkımları sona erdirmek için bakanlık tarafından sağlanan denetçiler sürekli olarak kontrole gelmektedir. Bu kontroller sırasında binanın ne kadar uygun yapıda olup olmadığının detaylı olarak incelemesi yapılır. Ancak onay alan binaların inşaatının sürdürülmesi söz konusu olacaktır.

Yapı denetim mevzuatı hakkında daha fazla bilgi için www.istanbulyapidenetim.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

This entry was posted in İnşaat and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *